ජනවාරි 9, 2010

අප්පේ අද මාර සතුටු දවසක්. උදේ පාන්දරම පුබුදු කෝල් කරල කිව්ව මගේ බ්ලොග් පෝස්ට් එකක් පත්තරේ දාල කියල. ටක් ගාල ගිහින් බැලුවා පත්තරේ. ඇත්තනෙ කතාව. බ්ලොග් 6 ක් දාල. මගේ එකත් එයින් එකක්. ඒක පටන් ගන්නෙ චතුරගෙ නම මතක් කරල. මාව මරයිද දන්නෙත් නෑ සඳුදට. වටේ පිටේ ඉන්න ඔක්කොටම පත්තරේ පෙන්නල දුර ඉන්න අයට කෝල් කරලත් කිව්ව විස්තරේ. අප්පේ මම දැන් ඉතින් ජාතික තලයේ බ්ලොග් කරුවෙක්නෙ. අපිට සලකනව මදි අනේ අනිත් අය.

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "ජනවාරි 9, 2010"

Post a Comment

Powered by Blogger